WERKWIJZE

 

De luchtstromen lopen door het koperen warmtewisselaarsysteem dat in de operationele module zit. Er wordt een effectieve recuperatie en een hoge luchtkwaliteit gewaarborgd doordat de twee tegenovergestelde stromingsrichtingen van elkaar worden gescheiden, zowel binnen de operationele module als bij de "toevoer - uitlaat" (de frisse en de verbruikte lucht worden niet vermengd). In het PRANA-ventilatiesysteem wordt de koude winterbuitenlucht verwarmd door de warme lucht die uit de ruimte wordt weggezogen. In de zomer doet het systeem het tegenovergestelde en koelt het de lucht.
Het systeem heeft geen luchtfi ltratie nodig. De koperen warmtewisselaar beschermt en ontsmet de lucht via koperen luchtkanalen die de ionische samenstelling en de natuurlijke energiecomponent van de gezuiverde lucht in stand houden. Dit is het gevolg van de aangepaste samenstelling van de koperlegering en de juiste lengte van de warmtewisselaarkanalen.

BEHAALDE RESULTATEN:

Prana-recuperatoren ventileren de ruimte niet alleen, zij zorgen ook voor voldoende voorverwarmde buitenlucht die is verzadigd met zuurstof en natuurlijke ionen. Het systeem maakt het mogelijk de kosten voor de verwarming van uw woning in de winter en de koeling ervan in de zomer aanzienlijk te verlagen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE PRANA-RECUPERATOREN:

COMPACTE AFMETINGEN: behuizingsdiameter van de operationele module - 150, 200, 250, 340 mm. De lengte wordt aangepast naargelang de wanddikte.

KOPEREN WARMTEWISSELAAR: het hoofdkenmerk van koper is zijn uitstekende warmtegeleidingsvermogen, en koper is ook een antiseptisch middel (met een antiseptische waarde die in de buurt komen van die van zilver). In de recuperator wordt een omgeving gecreëerd die zorgt voor de ontsmetting van de lucht en de verwijdering van virussen en bacteriën doordat hun ontwikkelingsvermogen
en levensvatbaarheid wordt tegengegaan.

RENDEMENT TOT 96 %: dit wordt bereikt door de doorgang van de uitlaat- en toevoerluchtstromen, welke door het koperen warmtewisselaarsysteem in tegenovergestelde richtingen worden geleid en die elkaar niet kruisen.

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE: om de recuperator met het dispersiesysteem te installeren, moet in de buitenmuur van het gebouw waar de module wordt geïnstalleerd een gat worden gemaakt door middel van montageschuim of een ander afdichtingsmiddel. Wij hebben ook recuperatoren met een centraal systeem in de aanbieding. In dat geval wordt er een ventilatieblok (met kanaalluchtverdeling) in de ruimte geïnstalleerd.

ZONDER VERBRUIKSGOEDEREN.
GOED TOEGANKELIJK EN EENVOUDIG IN GEBRUIK.
STROOMVERBRUIK VAN 4 Wh - 310 Wh, AFHANKELIJK VAN DE MODULE.

EENVOUDIG BEDIENINGSSYSTEEM: afstandsbediening of weerstand.

GERUISLOOS: in de nachtmodus (home-serie).

GARANTIEPERIODE VAN 2 JAAR.

CONCURRERENDE PRIJS de laagste prijs in deze klasse, de beste prijs-kwaliteitverhouding.

ONZE PRINCIPES:
ECOLOGIE: geen vervuiling en geen gevaarlijke stoffen of verbindingen daarvan, geen negatieve energieeffecten, maximaal gebruik van de helende kracht van de natuur.
EFFECTIVITEIT: een economisch verantwoorde reductie van de energieverliezen en een maximale voorziening in de energiebehoefte door middel van een herverdeling van de energie in de omringende omgeving.
SPAARZAAMHEID: gebruik van efficiënte materialen, technologieën en projectoplossingen.

 

HOME-SERIE
Modules die worden gebruikt in gebouwen voor huishoudelijke doeleinden (appartementen, vrijstaande woningen, bedrijfsruimten, onderwijsinstellingen en kleuterscholen, enz.). De behuizing is geïsoleerd.  Dubbele bescherming tegen uitblazen aan de voorzijde. Extra „miniverwarming”. Het geluidsniveau op een afstand van 3 meter van het apparaat in de maximale bedrijfsmodus van het gedecentraliseerde ventilatiesysteem is niet hoger dan 52 dB - in de nachtmodus is dat 14 dB.


SEMI-INDUSTRIËLE SERIE
Deze semi-industriële modules worden gebruikt in openbare gebouwen, zoals vakantiecentra, scholen, restaurants, kantoren, callcenters, kerken, hotel- en toeristencomplexen, sport- en entertainmentcomplexen, sauna's, enz. Extra „miniverwarming”. Het geluidsniveau op een afstand van 3 meter van het apparaat bedraagt 15 / 54 dB (A).


INDUSTRIËLE SERIE
Ontwikkeld om grote ruimtes en/of ruimtes met speciale bedrijfsomstandigheden van ventilatie te voorzien, opgestart in serieproductie met de juiste technische eigenschappen. De module wordt  gebruikt in industriële en productiefaciliteiten (fabrieken, industriële installaties, winkelcentra, sport- en entertainmentcomplexen, zwembaden, landbouwhallen, enz.). Het systeem maakt het mogelijk om de luchtvochtigheid in de ruimte te stabiliseren en de groei van schimmels en condensvorming op ramen te voorkomen. Doordat het systeem kan worden uitgerust met ventilatiekanalen en aanvullende apparatuur (filters, ontvochtigers, bevochtigers, verwarmings- en koelmodules) kan het vereiste microklimaat worden gecreëerd, wat de verwachtingen ook mogen zijn.

 

INDUSTRIËLE REEKS

VERGELIJKING VAN DE HOME-SERIE RECUPERATOREN

COMMERCIEEL AANBOD

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE GEDECENTRALISEERDE PRANA-VENTILATIESYSTEMEN

 

INSTALLATIE

HOME-SERIE EN SEMI-INDUSTRIËLE SERIE

Het systeem moet worden aangebracht in het bovenste deel van de muur, aangrenzend aan de buitenruimte. Maak een doorvoergat naar buiten toe met een geschikte diameter, afhankelijk van de module. Daarin wordt de operationele module ingebouwd met montageschuim of met een ander afdichtingsmiddel.
Zo bevindt de gehele operationele module zich in de wand en zijn alleen de ventilatieroosters in de ruimte en op de gevel zichtbaar. Het doorvoergat moet met een helling in een hoek van 3-5 graden naar buiten toe worden gemaakt.
De lengte van de operationele module komt overeen met de dikte van de wand waarin hij wordt geïnstalleerd, rekening houdend met het feit dat het uitlaatgedeelte van de recuperator er minimaal 5 mm uit moet steken. Het ventilatiesysteem wordt aangesloten op een vast stroomnet met een spanning van 230 V en een frequentie van 50 Hz.

INDUSTRIËLE SERIE

Ventilatiemodules van industriële series, ontworpen voor binnenshuis, worden geplaatst met behulp van klemmen en beugels die aan het draagvlak worden bevestigd. Afhankelijk van het ontwerp wordt het ventilatiesysteem aangesloten op de luchtuitlaat- en toevoerkanalen.
Als de operationele module in een wand moet worden gemonteerd, moet in het bovenste gedeelte van de wand, aangrenzend aan de buitenruimte, een bevestigingsgat met een helling van 3-5 graden naar  buiten toe worden gemaakt. De operationele module wordt in het gat afgedicht met montageschuim of ander afdichtingsmiddel. Op speciaal verzoek kan het systeem worden uitgerust met uitgangen voor toevoer- en/of uitlaatspruitstukken binnenin de ruimte.