Last van het sickbuildingsyndroom? Zo herkent en elimineert u de symptomen
 

Een ongezonde leefomgeving kan de gezondheid van wie er dagelijks woont of werkt ernstig schaden. Vergiftiging als gevolg van toxische deeltjes die in de lucht zweven, verloopt langzaam maar zeker. Het kan jaren duren voordat de gevolgen van het inademen van ongezonde lucht duidelijk worden. Hier beschrijven we enkele oorzaken en effecten van een omgeving die vervuild is met schadelijke bacteriën en micro-organismen. 

 

Schimmels en huiszwammen

Schimmels en huiszwammen aarden goed in vochtige en slecht verluchte omgevingen. De gevolgen voor de menselijke gezondheid kunnen gaan van een banale verkoudheid tot acute slijmvliesontsteking en chronische hoest. In een aantal gevallen kunnen zelfs astma en permanente rhinitis ontstaan. Aangezien dergelijke symptomen zeer diverse oorzaken kunnen hebben, wordt niet altijd meteen gedacht aan de aanwezigheid van schimmels in de woon- of werkomgeving. Artsen en experts duiden de aanwezigheid van schimmels aan als een factor die ernstige schade kan toebrengen aan uw gezondheid en die van uw huisgenoten – vooral kinderen omdat hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. De ideale luchtvochtigheid bedraagt tussen 40 en 60%. Onder de 40% is de omgeving te droog.

 

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat ontstaat uit de onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. Een slecht werkende gaskachel of warmwaterketel in huis kan een hoog risico op koolstofmonoxidevergiftiging opleveren. Een slecht trekkende schoorsteen kan nefast zijn. Ook in keukens bestaat het risico op CO-pollutie: thuis is dat meestal het gevolg van oude of slecht werkende toestellen, terwijl in hotels of restaurants een gebrekkig ventilatiesysteem de oorzaak kan zijn.

 

Microben

Microben zijn onzichtbare bacteriën die gedijen in een vochtige omgeving. Denk maar aan moerassen: dat zijn de ideale groeibodems voor insecten en microben die goed aarden in de nabijheid van water. Zij het dan in mindere mate, ook een vochtige woonomgeving kan er de oorzaak van zijn dat schadelijke micro-organismen zich ontwikkelen en verspreiden. Uit een recente studie blijkt dat chronische astma bij kinderen vaak veroorzaakt wordt door een te vochtige woonomgeving.

Dit zijn maar enkele van de gezondheidsrisico’s die u en uw gezin lopen in een ongezonde leefomgeving. 

De oplossing voor deze problemen is het innovatieve dMVHR-technologie van Prana (gedecentraliseerde mechanische ventilatie met warmterecuperatie). Deze technologie kan de omgeving opnieuw gezond maken doordat ze gebruik maakt van vochtigheids-, atmosferische, CO2- en temperatuursensoren die de lucht analyseren en de vereiste hoeveelheid zuivere, geïoniseerde zuurstof binnenbrengen via een koperen warmtewisselaar met antiseptische eigenschappen. Dit proces bestrijdt de vorming en verspreiding van schimmels en huiszwammen en verlaagt de luchtvochtigheid.

Het recuperatie/ventilatiesysteem van Prana maakt gebruik van een innovatief sensorsysteem dat de luchtstroom in elke binnenomgeving analyseert, controleert en corrigeert. Deze sensoren detecteren veranderingen in luchtdruk, temperatuur, luchtkwaliteit, CO2-opbouw en vochtigheid, waarmee de Prana alle concurrerende systemen op de markt makkelijk overtreft.